XI MĂNG INSEE ECO

92.000

Xi măng Insee Eco là dòng xi măng thân thiện môi trường được Tập đoàn Siam City Cement ưu tiên phát triển dưới quy trình nghiêm ngặt vè các tiêu chuẩn giảm phát thải, tác động tối thiểu đến môi trường, ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất đến đưa vào sử dụng và phục vụ các công trình xanh, thân thiện môi trường.