Gạch Dương Hải Phát

– Tên sản phẩm: Gạch đất sét nung
– Nhãn hiệu chạy trên viên gạch:
– Sản phẩm được chứng nhận hợp
quy số 03946-QRCM cấp ngày 25/11/2020
– Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm ISO 9001:2015 số 03946-QSV cấp
ngày 25/11/2020
– Tổ chức chứng nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Nhận và Kiểm Định Vinacontrol
– Màu sắc: đỏ tương đối đều
– Công nghệ nung: Lò Tuynel