ĐẤT SAN LẤP MẶT BẰNG TẠI BÌNH DƯƠNG

Đất san lấp mặt bằng là loại đất thịt, đá pha đất, cát pha đất,… Đất san lấp này thường được dùng để san lấp mặt bằng,…