BÓ VỈA BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Bó vỉa bê tông là cấu kiện bê tông đúc sẵn được sử dụng trong hầu hết các công trình hạ tầng hiện nay. Nó đóng vai trò quan trọng trong kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ